Terms of use

Deze pagina is voor het laatst aangepast in juni 2016.
Op deze pagina leest u de gebruiksvoorwaarden van de IKV Holland BV website, welke gegevens verzameld worden via deze website en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd kan worden.
Deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de website van IKV Holland BV. Iedere gebruiker geeft aan door gebruik te maken van deze website, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.
IKV Holland BV respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van de website
U dient zich als gebruiker van de IKV Holland BV website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van IKV Holland BV en/of derden Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
Virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de
website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of IKV Holland BV en/of derden kunnen schaden.
 Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
 Informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derdekopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKV Holland BV of de betreffende derde.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de website van IKV Holland BV is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel IKV Holland BV, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie.