Disclaimer

IKV Holland BV verleent u hierbij toegang tot www.ikvholland.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

IKV Holland BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid
IKV Holland BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IKV Holland BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen en/of onvolkomenheden. De teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IKV Holland BV.
Deze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) bevatten naar websites of diensten van derden. Dit betekent niet zonder meer dat IKV Holland BV verbonden is aan deze websites of de beheerders daarvan. Voor websites of diensten van derden waarnaar op deze website wordt verwezen wordt, kan IKV Holland BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen in disclaimer
Deze disclaimer kan wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan door IKV Holland BV.